မြန်မာဒိုဒို-စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေး 

  

Products  

 

 

BX1-300C1

BX-400-2

BX1-500

MMA-250(NEW)

MMA 250 MINI

MMA 250 I

MMA 250 IS1

MMA 250 IS4

MMA 250 (Do Do)

MMA 300-I (380V)

MMA 300-I 

TIG-200

 

 

MIG